کارگزاری بانک ملی ایران : نرم افزار اتوماسیون بورس کالا
اداره ساختمان بانک ملت : نرم افزار تعمیر و نگهداری
بهسامان ملت : نرم افزار مرکز تماس

پرتال های اطلاع رسانی :

فروشگاه های اینترنتی :

سایر :